Om Kunst i Natur

Kunst i Natur Land Art Biennale

Sted: Nevlesfjord, Kjerringøy, Nordland

Arrangør: Ane Øverås (skulptør)

Annenhver sommer inviteres profesjonelle kunstnere fra inn og utland til Kjerringøy utafor Bodø, for å arbeide med sine respektive uttrykk. Kunstnere fra forskjellige kunstarenaer møtes til et skapende kunstnerisk felleskap i naturen.

Målet med Kunst i Natur er å skape et møte mellom kunstner og publikum i naturen, i arbeidsprosessen og fram til ferdig arbeide. Vi inviterer publikum til lunsjsamtaler med deltakerne underveis  på Ul. Breitind, grendehuset i Nevelsfjorden på Kjerringøy. Publikum kommer i direkte dialog  med kunstnerne, og får således økt kunstforståelse.

 Land Art (kunst i natur) lages i denne sammenhengen ute og naturkreftene får erodere og forflytte arbeidene på en naturlig måte. Man sitter kun igjen med dokumentasjon i form av film, bilde og lyd samt minnene om arbeidene. Arbeidsprosessen er også viktig.  Man får også mer arbeidslyst og inspirasjon når man jobber ute, i nærheten av hverandre. Samhold, samarbeid og samtaler er viktig, i dette ellers ofte så ensomme yrke.

Manifest for arbeid med Kunst i Natur

  • Det skal ikke settes varige spor i naturen
  • Man skal ikke tilføre materialer som er skadelige eller som ikke er raskt, naturlig  nedbrytbare.
  • Vi skal kun bruke materialer som finnes i naturen på stedet, så langt dette er mulig.

Kunst I Natur / Land Art – kort historie:

På 60-tallet i Amerika begynte kunstnere å arbeide med natur og tok naturen med seg inn i gallerirommet. Andre skrev desillusjonert omkring galleribunden kunst. I 1968 blomstret slike kunstuttrykk voldsomt og Land Art og Earth Art bevegelsene, (jord kunst, for de ekstremt store arbeidene) tok form.

Hvorfor gjør vi dette?

Vi har mye stor og vakker natur i Norge. Trenger vi da kunstverk i naturen? Det jeg opplever når jeg arbeider med barn i naturen, er at de blir mer observante og nysgjerrige.  Vi går langsomt fram og skaper masser av rom for å undre seg over den mirakuløse, rene og urørte naturen som omgir oss, og som vi er endel av.

Det er vanskelig å tenke skulptur i et så majestetisk område som i Nevelsfjorden.  Vi kan tenke detaljert og vi kan åpne små vinduer inn mot kunstens verden på et sted der folk har det godt og ikke føler seg fremmed (i motsetning til gallerirommet).  Man trenger ikke tenke eller kunne så mye.  Det viktigste er å bruke tid, se, lete og undre seg.  Når gjorde du det sist?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s